Nyheder

30/01-2012
Der blev afholdt et møde med bestyrelsen 23/1-2012, referatet er nu tilgængeligt.
22/11-2011

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 12. november 2011. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Fælleslokalerne vil blive hovedrengjort af et eksternt firma
 • Arbejder i de enkelte lejligheder på el, vand, varme og VVS skal udføres af autoriserede installatører og dette skal kunne dokumenteres. Se orienteringen om istandsættelse.
 • Ejerforeningens forsikring hos Alm. Brand blev diskuteret. Betingelserne er ændret med en selvrisiko for mindre skader. Bestyrelsen besluttede at fastholde forsikringen hos Alm. Brand.
 • Ejerforeningens økonomi følger budgettet. Placeringen af Ejerforeningens midler blev diskuteret og fundet tilfredsstillende
 • I samarbejde med Rambøll arbejdes der videre med planerne for en renovering af altangangshusets sydfacade i 2012
 • Spørgeskemaundersøgelsen vedr. fremtidig brug af saunaen peger på brug som gæsteværelse. Bestyrelsen arbejder på et forslag til generalforsamlingen
 • Der er sket en oprydning på arealet bag vestmuren
 • Næste års generalforsamling bliver d. 18. april
 • Der planlægges afholdt "Møde med bestyrelsen". Dato herfor vil blive bekendtgjort ved opslag.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 11. januar 2012
 • Når der spildes på væg og gulv under affaldsindkast, har man pligt til straks at gøre rent efter sig. Generelt skal beboerne jfr. Husordenen selv sørge for renholdelsen af altangangene.
31/10-2011

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 5. oktober 2011. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:
 • Der er udarbejdet og omdelt et notat om nøgler
 • Bestilling af håndværkere til arbejder på fællesejendom skal ske af
  Ejerforeningen. Se Information >Orienteringer > Istandsættelse
 • Der er udarbejdet et notat om rensning af afløb.
 • Dokumenterne om brug af selskabslokalet er blevet opdateret.
 • Rengøringsfirmaer kontaktes for hovedrengøring af fællesfaciliteter
 • Teknikhusene på ejendommenes tage er blevet renoveret
 • Lamper i gården er blevet ombygget
 • Der er kommet et nyt bord i bordtennislokalet
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale mhp. renovering af altangangshusets
  sydfacade er blevet iværksat
 • Der vil ske en oprydning på arealet bag vestmuren
 • Der holdes fællesmøde med naboejerforeningerne i primo november
 • Der planlægges afholdt "Møde med bestyrelsen". Dato herfor vil blive
  bekendtgjort ved opslag
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 12. november

30/10-2011

Vinderen af fotokonkurrencen blev Axel Schütt med dette foto:

2011 Vinderfoto small

26/08-2011

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 10. august 2011. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:
 • Vinderen af den udskrevne fotokonkurrence blev Axel Schütt (3926)
 • Bestyrelsen arbejder videre med opgaver fra generalforsamlingen
 • Der etableres en procedure for tøjoprydning i vaskeriet
 • Teknikhusene på ejendommenes tage renoveres
 • Lamper i gården ombygges til ny, energibesparende teknologi. Samtidigt forbedres lysstyrken
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale mhp. renovering af altangangshusets sydfacade iværksættes
 • Der vil ske en oprydning på arealet bag vestmuren
 • Der holdes fællesmøde med naboejerforeningerne i september
 • Der planlægges afholdt "Møde med bestyrelsen" d. 21. september
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges afholdt 5. oktober
17/06-2011

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 30. maj 2011. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Viceværten fastnettlf. er nedlagt. Benyt mobiltlf.: 28 11 87 81
 • Bestyrelsen arbejder videre med opgaver fra generalforsamlingen
 • Husdyr er ikke tilladt på gæsteværelset
 • El- og gasgrill er tilladt på altaner og terrasser, men ikke trækulsgrill
 • Fælles bygningsdele skal vedligeholdes af Ejerforeningens håndværkere
 • Terrassehusets østgavl er færdigrenoveret
17/06-2011

Fotokonkurrence:

Bestyrelsen vil gerne vise flere billeder på www.vestervang1.dk af vores
ejendom og af de dejlige omgivelser her i Vestervang. Beboere, der ligger inde
med gode billeder, eller som hermed inspireres til at tage nogen, opfordres til
at indsende disse billeder til Ejerforeningen som vedhæftet fil i en e-mail.
Eventuelle papirbilleder kan vi finde ud af at få scannet ind.
Billeder, der af bestyrelsen udvælges til brug på www.vestervang1.dk, vil blive
honoreret med en vingave.


Billeder og henvendelser i øvrigt om fotokonkurrencen indsendes til Jens-Erik
Lolck ( formand@vestervang1.dk ). Sidste frist er 8. august 2011. Bestyrelsen
vil gennemgå de indsendte billeder på et bestyrelsesmøde planlagt til 10.
august, og indsenderne vil få besked om evt. udvælgelse kort derefter.

02/05-2011

Referat af den ordinære og den ekstraordinære generalforsamlingen 2011 er blevet lagt på hjemmesiden. Se følgende side for yderligere detaljer.

28/03-2011

Ejerforeningen har fået udviklet en ny hjemmeside, som vi hermed lancerer for foreningens beboere og for offentligheden. Vi håber, at det nye, enkle og indbydende design vil gøre det let for beboerne at finde information om Ejerforeningens virke.

Hjemmesiden er opdelt i en offentlig del med information om Ejerforeningen til alle og en privat del for Ejerforeningens ejere, beboere og samarbejdspartnere. Under den private del findes gengivelser af diverse officielle dokumenter, af referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt dokumenter om mange forskellige praktiske forhold. Oplysning om adgang til de private sider kan fås ved telefonisk henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil tage godt imod den nye hjemmeside, og at den vil blive benyttet og dermed bidrage til at højne viden om, hvad der sker i Ejerforeningen. Jeg skal specielt opfordre til brug af hjemmesidens søgefunktion, der både kan finde emner på hjemmesiden og i en stor del af hjemmesidens tilknyttede PDF-dokumenter.

På bestyrelsens vegne
Jens-Erik Lolck, formand

< Previous 1  2  3  4  5  6  7  8   [9]