Nyheder

28/03-2011

Ejerforeningen har fået udviklet en ny hjemmeside, som vi hermed lancerer for foreningens beboere og for offentligheden. Vi håber, at det nye, enkle og indbydende design vil gøre det let for beboerne at finde information om Ejerforeningens virke.

Hjemmesiden er opdelt i en offentlig del med information om Ejerforeningen til alle og en privat del for Ejerforeningens ejere, beboere og samarbejdspartnere. Under den private del findes gengivelser af diverse officielle dokumenter, af referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt dokumenter om mange forskellige praktiske forhold. Oplysning om adgang til de private sider kan fås ved telefonisk henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil tage godt imod den nye hjemmeside, og at den vil blive benyttet og dermed bidrage til at højne viden om, hvad der sker i Ejerforeningen. Jeg skal specielt opfordre til brug af hjemmesidens søgefunktion, der både kan finde emner på hjemmesiden og i en stor del af hjemmesidens tilknyttede PDF-dokumenter.

På bestyrelsens vegne
Jens-Erik Lolck, formand

< Previous 1  2  3  4  5  6  7  8   [9]