Nyheder

02/12-2018

D. 1. december 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 13. november 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Efter afslutningen af renoveringen af altangangshusets nordfacade opfordres ejere og beboere at tage ansvar for, at bygningen fortsat fremtræder pæn, ren og ryddelig.

 • Bestyrelsen har jfr. generalforsamlingsbeslutning haft møder med Fibia om en alternativ bredbåndsløsning. Fibia har udarbejdet et installations­forslag. Bestyrelsen og vores rådgiver Rambøll A/S har flere spørgsmål til forslaget, og der arbejdes videre med sagen.

 • Selv om bestyrelsen endnu ikke har modtaget nogen konkrete ønsker om ladestandere til elbiler, undersøger vi muligheder og vilkår for at etablere ladestandere på P-pladserne og i garagerne.

 • Bestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at der er parkering forbudt i gården mellem altangangshuset og terrassehuset, hvorfor færdselslovens regler om standsning gælder for området.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 19. januar 2019.

 • Næste års generalforsamling holdes d. 9. april 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

08/10-2018

D. 8. oktober 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 25. september 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Renoveringen af altangangshusets nordfacade er afsluttet inden for budget og med et fint resultat. Det er nu op til alle os ejere og beboere at tage ansvar for, at bygningen fortsat fremtræder pæn, ren og ryddelig.

 • EU's persondataforordning er blevet behandlet. Ejerforeningens og administrators persondatapolitikker er tilgængelige på www.vestervang1.dk

 • Bestyrelsen har jfr. generalforsamlingsbeslutning haft møder med Fibia om en alternativ bredbåndsløsning. Fibia har udarbejdet et installations­forslag, der skal bearbejdes videre, inden endelig beslutning kan tages.

 • Bestyrelsen har undersøgt markedet for dørtelefoner. Et helt nyt anlæg vil være en større investering. Som alternativ undersøges muligheden for at udskifte moduler i det nuværende anlæg.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 13. november 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage. Sammesteds vil man kunne finde referat fra ”Møde med bestyrelsen” afholdt d. 2. oktober 2018.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

07/07-2018

D. 3. juli 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 19. juni 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Renoveringen af altangangshusets nordfacade forløber uproblematisk. Betonreparationer og maling af facade forventes afsluttet ultimo juli. Maling af altangangsbunde og af farvede entredøre forventes afsluttet inden udgangen af august.

 • Der er opsat duepigge på terrassehusets sydlige tagkant samt på gynge­stativets overligger.

 • Parkeringspladserne er blevet inddelt i P-båse vha. hvide markeringer på brostenskanterne. Bestyrelsen henstiller, at der parkeres i overensstem­melse med de opmærkede båse.

 • Omlægning af stien til Botanisk Have er blevet gennemført.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 25. september 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

27/05-2018

D. 26. maj 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 15. maj 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Ellen Langvold som ny sekretær, hvorimod der ikke er ændringer på andre poster. Kontaktinfo på www.vestervang1.dk vil blive opdateret snarest.

 • Bestyrelsen diskuterede diverse spørgsmål fra generalforsamlingen.

 • Renoveringen af altangangshusets gavle og nordfacade forløber planmæssigt, men med en mindre forsinkelse.

 • Bestyrelsen har med beklagelse observeret, at et duetræ på plænen har været udsat for hærværk. Der vil blive plantet et nyt træ.

 • Bestyrelsen besluttede, at der ifm. arbejde på tagkanten på terrasse­huset skal opsættes dueværn på den sydlige tagkant.

 • Bestyrelsen vil få anlægsgartner Buus til at renovere stien til Botanisk Have snarest muligt.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 19. juni 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

01/04-2018

D. 30. marts 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 13. marts 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen har besluttet at udskifte de nuværende fordampnings­varme­målere med fjernaflæselige elektroniske målere. Techem vil stå for udskiftningen, der vil ske ifm. den årlige aflæsning primo april. Bestyrelsen skal anmode om, at man er hjemme/sikrer adgang til lejlighederne på de af Techem annon­cerede tidspunkter, da afregning af varme ellers kan blive forsinket.

 • Bestyrelsen har indgået kontrakt med entreprenører vedr. renovering af Altan­gangshusets nordfacade i 2018. Arbejdet forventes at forløbe i perioden 10. april til 24. juli og vil omfatte renovering og maling af beton, maling af træ­værk inkl. entredøre, fugearbejde samt fornyelse af altangangsbelægninger. Yderligere information vil fremkomme senere.

 • YouSee vil i uge 16 foretage en teknisk opgradering af fordelingspunktet i ejendommen for kabel-TV og bredbånd. YouSee vil udsende orientering til abonnenterne herom.

 • Bestyrelsen vedtog en rygepolitik for Ejerforeningen. Politikkens indhold er kundgjort ved opslag i opgangene.

 • Bestyrelsen forberedte generalforsamlingen.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 15. maj 2018.

 • Ordinær generalforsamling holdes tirsdag d. 17. april 2018.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        Opslaget nedtages d. 18. april 2018

04/02-2018

D. 31. januar 2018

 

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 20. januar 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik afholdte særlige vedligeholdelsesudgifter 2017 og planlagte særlige vedligeholdelsesudgifter 2018. Endvidere blev Ejerforeningens samlede økonomiske stilling gennemgået.

 • Bestyrelsen gennemgik udbudsmateriale vedr. renovering af altangangs­husets nordfacade.

 • Bestyrelsen besluttede at holde et møde med Techem vedr. et tilbud på udskiftning af de nuværende varmemålere med fjernaflæste, elektroniske målere.

 • Omlægning af stien til Botanisk Have er blevet udsat til 2018, da plænen har været for blød til, at der kan køre køretøjer.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 13. marts 2018.

 • Ordinær generalforsamling holdes tirsdag d. 17. april 2018.
  Husk, at forslag fra ejerforeningens medlemmer til generalforsamlingen skal være Ejerforeningen i hænde senest 15. februar. Forslag sendes til formand@vestervang1.dk eller afleveres på viceværtkontoret.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

03/12-2017

D. 3. december 2017

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 14. november 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Reparation og maling af trappeopgangene i altangangshuset er iværksat.

 • Omlægning af stien til Botanisk Have samt opsætning af gyngestativ er udsat til foråret, da køretøjer ikke kan køre på plænen, fordi den er for våd.

 • Vaskeriet vil blive udstyret med et nyt betalingsanlæg og en ekstra tørretumbler.

 • Der er opsat ny, energibesparende LED belysning i garagekælderen.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 20. januar 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

01/10-2017

D. 1. oktober 2017

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 4. september 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Betonrenovering af terrassehusets nordfacade er afsluttet.

 • Regler for leje af gæsteværelse er blevet præciseret. De opdaterede regler vil snart kunne findes på www.vestervang1.dk .

 • Der indhentes tilbud på reparation og maling af trappeopgangene i altangangshuset.

 • Hjertestarteren er flyttet opgang 40 til mellemgangen under altangangshuset for at øge tilgængeligheden.

 • Udarbejdelse af udbudsmateriale for altangangshusets nordfacade er iværksat. Arbejdet forventes gennemført i 2018.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 14. november 2017.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

19/06-2017

D. 17. juni 2017

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 6. juni 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Betonrenovering af terrassehusets nordfacade sendes i udbud mhp. indgåelse af aftale i juli og opstart i august. Beboerne i terrassehuset vil blive orienteret nærmere, når aftalen er på plads.

 • Der indhentes tilbud på reparation og maling af trappeopgangene i altangangshuset.

 • Bestyrelsen gennemgik det nye energimærke (der kan ses på www.vestervang1.dk). Pt. undersøges det, om et enkelt af de foreslåede besparelsesforslag er rentabelt at gennemføre.

 • Bestyrelsen vil flytte hjertestarteren fra opgang 40 til mellemgangen under altangangshuset for at øge tilgængeligheden.

 • Aarhus Kommune agter at udvide den nuværende sti fra Peter Holms vej forbi lokalcenteret til Langelandsgade til en ”supercykelsti”. Vores ejerforening berøres ikke af denne plan.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 5. september 2017.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

25/05-2017

D. 24. maj 2017

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 9. maj 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik referatet fra Ejerforeningens generalforsamling.

 • Bestyrelsen besluttede, at udlevering af gæsteparkeringskort fortsat er begrænset til 8 kort pr. gang. Ved særlige anledninger vil der efter særlig begrundelse kunne udleveres flere kort.

 • Bestyrelsen besluttede at oprette et depot med nogle få gæsteparke­rings­kort i hobbyrummet over for døren ud til garagekælderen i nr. 41. Beboere i bekneb for et P-kort kan mod kvittering afhente et parkerings­kort der. Ordningen træder i kraft 1. juni 2017.

 • Der vil snart blive etableret en siddeplads ved hver af udgangene fra altangangshuset til P-pladserne.

 • Gyngestativ og bord-/bænkesæt på plænen vil snart blive etableret.

 • Ejerforeningen har fået udarbejdet et nyt energimærke. Det kan findes på hjemmesiden.

 • Bestyrelsen besluttede at iværksætte flere af opgaverne fra budgettet for særlige vedligeholdelsesarbejder.

 • Fugearbejder på terrassehusets nordfacade er afsluttet.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 6. juni 2017.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

< Previous 1  2  3   [4]  5  6  7  8  9  Next >