Nyheder

22/09-2022

D. 14. sept. 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 16. august 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Varmeregnskabet for 2021-22 er afsluttet. For lidt betalt aconto er opkrævet, og for meget betalt aconto er udbetalt til bankkonto.
 • Overgang til digitale P-tilladelser er næsten afsluttet. Evt. spørgsmål herom skal sendes til parkering@vestervang1.dk.
 • Tinglysning af nye vedtægter er på pause pga. indvending fra Tinglysningsretten.
 • Nyt cykelrum vil blive etableret i det tidligere transformerrum ved nedkørslen til garagekælderen.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 25. oktober.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

                                          

09/06-2022

D. 9. juni 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 16. maj 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen d. 27. april. Puk Fløe Lykke-Møller er ny kasserer og Erik Jørgensen påtager sig også rollen som næstformand.
 • Overgang til digitale P-tilladelser sættes i gang, Jens-Erik Lolck står for dette. Beboerne vil individuelt modtage mail herom, når det bliver deres tur. Processen forventes at tage nogle måneder. Ved behov for ny P-tilladelse skal der sendes en mail til parkering@vestervang1.dk.
 • Etablering af ny transformerstation er nu afsluttet. Genplantning af bøgehæk, der er gået ud, vil ske i efteråret, og asfaltbelægningen på rampen vil blive forbedret næste forår.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 16. august.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

13/04-2022

D. 12. april 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 22. marts 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen godkendte indkaldelse med bilag til generalforsamlingen d. 27. april. Der henvises til det netop udsendt generalforsamlings­materiale.
 • Bestyrelsen besluttede at udskyde projektet med etablering af et ladestanderanlæg til el- og plug-in-hybridbiler til 2023.
 • Renoveringen af selskabslokalet vil være afsluttet inden udgangen af april.
 • Altangangshusets nordfacade vil blive behandlet med et algemiddel, når udetemperaturen bliver tilstrækkelig høj. Da der ikke er tale om en egentlig rengøring, opfordres beboerne til efterfølgende at rengøre altangangens gulv og den indvendige brystning.
 • Ved parkering af cykler i garagekælderen opfordres der til, at cykler langs murene ved trappeopgangene kun parkeres i ét lag samt at døre holdes fri.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 26. april.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Referat af beboermødet d. 9. marts kan ligeledes ses på www.vestervang1.dk.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

                                              Opslaget nedtages d. 22. april 2022.

11/02-2022

D. 10. februar 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 15. januar 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen godkendte forslag til ny vedtægt for Ejerforeningen. Forslaget vil blive fremsat på næste ordinære generalforsamling.
 • Ejerforeningens foreløbige regnskab for 2021 er tilfredsstillende.
  Det endelige regnskab vil blive klar i marts.
 • Vedligeholdesprojekter i 2022 blev drøftet. Endelig beslutning herom træffes i forbindelse med budget for 2022 på næste bestyrelsesmøde.
 • Den ordinære generalforsamling d. 27. april 2022 blev planlagt.
 • Der foreligger nu et samlet forslag til etablering af ladestationer til elbiler m.m. Når endelige tilbud foreligger, træffer bestyrelsen beslutning herom.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 15. marts 2022.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

 

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

27/12-2021

D. 22. december 2021

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 30. november 2021. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen har drøftet forslag til ny vedtægt for Ejerforeningen. Drøftelserne videreføres på næste bestyrelsesmøde mhp. at fremsætte forslaget på næste ordinære generalforsamling.
 • Ejerforeningens økonomiske situation følger overordnet budgettet og er tilfredsstillende.
 • Bestyrelsen arbejder videre med etablering af ladestationer til el- og plug-in hybridbiler. P.g.a. nye oplysninger i sagen, er bestyrelsen blevet nødt til at foretage yderligere undersøgelser. Dette vil forsinke etableringen.
 • Se venligst pkt. 4.b i bestyrelsesmødereferatet for korrekt indstilling af Techem app’en vedr. varmeforbrug.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 15. januar 2022.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år!

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

08/10-2021

Orientering fra bestyrelsen

20/09-2021

Orientring fra bestyrelsen

05/07-2021

D. 5. juli 2021

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde i selskabslokalet d. 26. maj. Herfra kan nævnes følgende:

 • Ejerforeningen har indgået aftale med ELCON om installation af nye dørtelefoner og nyt låsesystem. Installationen er gennemført.

 • Der er bestilt nøglebrikslæsere til de tre døre mellem trappenedgangene og garagekælderen samt til døren til vaskeriet. De bliver installeret snarest muligt.

 • Forbrugsopgørelser for varme er udsendt. Udbetaling af for meget betalt varme/ opkrævning af for lidt betalt varme vil ske i september.

 • Alle parkeringstilladelser baseret på bilens nummerplade er blevet fornyet på ubestemt tid.

 • Ejerforeningens skrivelse om tilbagekøbsklausulen er blevet opdateret. Se www.vestervang1.dk

 • Årets generalforsamling holdes d. 24. august kl. 18:00 i Kemisk Instituts kantine.

 • Bestyrelsen skal opfordre til, at man sætter et klistermærke med lejlighedsnr. på ens pulterrum, så ejeren af et pulterrum hurtigt kan identificeres, hvis der er brug derfor.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

                                              Opslaget nedtages d. 23. juli 2021.

05/05-2021

D. 4. maj 2021

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde i selskabslokalet d. 10. april. Herfra kan nævnes følgende:

 • Ejerforeningen har indgået aftale med ELCON om installation af nye dørtelefoner og nyt låsesystem. Installationen forventes gennemført i juni. Yderligere information vil blive udsendt senere.

 • Forberedelse af generalforsamling d. 24. august. Generalforsamlings­materiale forventes udsendt i løbet af maj.

 • Sivevandingsanlæg bedes holdt lukket om natten, dvs. mindst i perioden 01:00 til 05:00 for ikke at forstyrre læksikringsanlæggets korrekte funktion.

 • Elevatorerne i nr. 40 og 41 er gået i stå et par gange. Dette har skyldtes fejl i ny overvågningselektronik, men fejlene skulle nu være rettet. Ved driftsproblemer med elevatorerne bedes vicevært eller et bestyrelses­medlem kontaktet, inden OTIS kontaktes. Ved indespærrede personer kan OTIS kontaktes straks, hvis vicevært/bestyrelse ikke er tilgængelige.

 • Bestyrelsen skal opfordre til, at man sætter et klistermærke med lejlighedsnr. på ens pulterrum, så ejeren af et pulterrum hurtigt kan identificeres, hvis der er brug derfor.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

09/04-2021

D. 9. april 2021

 

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt et videomøde a ca. 1 times varighed d. 10. marts med følgende hovedpunkter:

 • Årets generalforsamling flyttes til d. 24. august 2021, hvor det må forventes, at en generalforsamling med fysisk fremmøde kan holdes.

 • På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremsætte forslag om etablering af ladestandere til elbiler på P-pladserne.

 • Ny vicevært Peter Uldahl Bladt fratrådte ultimo marts. Bestyrelsen har ansat en ny vicevært: Carsten Rasmussen. Han tiltræder 1. maj.

 • Nye dørtelefoner og nyt låsesystem forventes installeret inden sommerferien.

 • Elevatorrenoveringen er forløbet planmæssigt. Alle tre elevatorer er i drift igen. Der vil blive lagt nyt gulv i de tre elevatorer inden længe.

 • Bestyrelsen har gennemgået et første oplæg til vedligeholdelsesprojekter i 2021.

Et referat af videomødet kan ses på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

< Previous 1   [2]  3  4  5  6  7  8  9  Next >