Nyheder

11/02-2022

D. 10. februar 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 15. januar 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen godkendte forslag til ny vedtægt for Ejerforeningen. Forslaget vil blive fremsat på næste ordinære generalforsamling.
 • Ejerforeningens foreløbige regnskab for 2021 er tilfredsstillende.
  Det endelige regnskab vil blive klar i marts.
 • Vedligeholdesprojekter i 2022 blev drøftet. Endelig beslutning herom træffes i forbindelse med budget for 2022 på næste bestyrelsesmøde.
 • Den ordinære generalforsamling d. 27. april 2022 blev planlagt.
 • Der foreligger nu et samlet forslag til etablering af ladestationer til elbiler m.m. Når endelige tilbud foreligger, træffer bestyrelsen beslutning herom.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 15. marts 2022.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

 

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

27/12-2021

D. 22. december 2021

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 30. november 2021. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen har drøftet forslag til ny vedtægt for Ejerforeningen. Drøftelserne videreføres på næste bestyrelsesmøde mhp. at fremsætte forslaget på næste ordinære generalforsamling.
 • Ejerforeningens økonomiske situation følger overordnet budgettet og er tilfredsstillende.
 • Bestyrelsen arbejder videre med etablering af ladestationer til el- og plug-in hybridbiler. P.g.a. nye oplysninger i sagen, er bestyrelsen blevet nødt til at foretage yderligere undersøgelser. Dette vil forsinke etableringen.
 • Se venligst pkt. 4.b i bestyrelsesmødereferatet for korrekt indstilling af Techem app’en vedr. varmeforbrug.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 15. januar 2022.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nyt år!

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

08/10-2021

Orientering fra bestyrelsen

20/09-2021

Orientring fra bestyrelsen

05/07-2021

D. 5. juli 2021

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde i selskabslokalet d. 26. maj. Herfra kan nævnes følgende:

 • Ejerforeningen har indgået aftale med ELCON om installation af nye dørtelefoner og nyt låsesystem. Installationen er gennemført.

 • Der er bestilt nøglebrikslæsere til de tre døre mellem trappenedgangene og garagekælderen samt til døren til vaskeriet. De bliver installeret snarest muligt.

 • Forbrugsopgørelser for varme er udsendt. Udbetaling af for meget betalt varme/ opkrævning af for lidt betalt varme vil ske i september.

 • Alle parkeringstilladelser baseret på bilens nummerplade er blevet fornyet på ubestemt tid.

 • Ejerforeningens skrivelse om tilbagekøbsklausulen er blevet opdateret. Se www.vestervang1.dk

 • Årets generalforsamling holdes d. 24. august kl. 18:00 i Kemisk Instituts kantine.

 • Bestyrelsen skal opfordre til, at man sætter et klistermærke med lejlighedsnr. på ens pulterrum, så ejeren af et pulterrum hurtigt kan identificeres, hvis der er brug derfor.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

                                              Opslaget nedtages d. 23. juli 2021.

05/05-2021

D. 4. maj 2021

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde i selskabslokalet d. 10. april. Herfra kan nævnes følgende:

 • Ejerforeningen har indgået aftale med ELCON om installation af nye dørtelefoner og nyt låsesystem. Installationen forventes gennemført i juni. Yderligere information vil blive udsendt senere.

 • Forberedelse af generalforsamling d. 24. august. Generalforsamlings­materiale forventes udsendt i løbet af maj.

 • Sivevandingsanlæg bedes holdt lukket om natten, dvs. mindst i perioden 01:00 til 05:00 for ikke at forstyrre læksikringsanlæggets korrekte funktion.

 • Elevatorerne i nr. 40 og 41 er gået i stå et par gange. Dette har skyldtes fejl i ny overvågningselektronik, men fejlene skulle nu være rettet. Ved driftsproblemer med elevatorerne bedes vicevært eller et bestyrelses­medlem kontaktet, inden OTIS kontaktes. Ved indespærrede personer kan OTIS kontaktes straks, hvis vicevært/bestyrelse ikke er tilgængelige.

 • Bestyrelsen skal opfordre til, at man sætter et klistermærke med lejlighedsnr. på ens pulterrum, så ejeren af et pulterrum hurtigt kan identificeres, hvis der er brug derfor.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

09/04-2021

D. 9. april 2021

 

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt et videomøde a ca. 1 times varighed d. 10. marts med følgende hovedpunkter:

 • Årets generalforsamling flyttes til d. 24. august 2021, hvor det må forventes, at en generalforsamling med fysisk fremmøde kan holdes.

 • På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremsætte forslag om etablering af ladestandere til elbiler på P-pladserne.

 • Ny vicevært Peter Uldahl Bladt fratrådte ultimo marts. Bestyrelsen har ansat en ny vicevært: Carsten Rasmussen. Han tiltræder 1. maj.

 • Nye dørtelefoner og nyt låsesystem forventes installeret inden sommerferien.

 • Elevatorrenoveringen er forløbet planmæssigt. Alle tre elevatorer er i drift igen. Der vil blive lagt nyt gulv i de tre elevatorer inden længe.

 • Bestyrelsen har gennemgået et første oplæg til vedligeholdelsesprojekter i 2021.

Et referat af videomødet kan ses på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

04/03-2021

D. 4. marts 2021

 

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt 3 videomøder a ca. 1 times varighed d. 12. januar, d. 26. januar og d. 9. februar med følgende hovedpunkter:

 • Årets generalforsamling planlægges holdt d. 6. maj 2021.

 • På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremsætte forslag om etablering af ladestandere til elbiler på P-pladserne.

 • Ny vicevært Peter Uldahl Bladt er tiltrådt d. 1. marts

 • Nye dørtelefoner og nyt låsesystem forventes installeret inden sommerferien.

 • Der er installeret 3 nye vaskemaskiner i vaskeriet.

 • Elevatorrenoveringen forløber planmæssigt – nr. 41 og nr. 40 er færdige.

 • Bestyrelsen har gennemgået et første oplæg til vedligeholdelsesprojekter i 2021.

Et resumé af de 3 videomøder kan ses på www.vestervang1.dk. Endvidere er referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

                                                      

 

11/12-2020

D. 10. december 2020

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 17. november 2020. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bodil Bach fratræder som Ejerforeningens administrator d. 31. dec. 2020. Kenneth K. Sørensen (KKS), Tangens Aps er ny administrator fra 1. januar 2021. KKS kontaktinformation m.m. vil komme på www.vestervang1.dk snarest.

 • Alle beboere med e-mail har fået tilbud om at bruge Techem-appen til at holde øje med deres varmeforbrug, og mange har taget imod tilbuddet. Beboere, der endnu ikke bruger Techem-appen, kan anmode om adgang ved at sende en e-mail herom til info@vestervang1.dk.

 • Lars Byrialsen er fortsat sygemeldt. Carsten og vores ekstra mand fra Solutus A/S fortsætter ind i det nye år.

 • Varmeregnskab: For meget betalt varme er nu indsat på beboernes konti. For enkelte beboere kan det dog endnu mangle. For lidt betalt varme er opkrævet ifm. decemberopkrævningen af fællesbidrag m.m.

 • MobilePay skulle komme til at virke på viceværtkontoret inden jul.

 • Renovering af elevatorer: Se separat ophængt plan herfor.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår!

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand

  Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

  Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

23/10-2020

D. 22. oktober 2020

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 6. oktober 2020. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Nyvalgte Jesper Holm Bitzer (3612) overtager ansvaret for udearealerne fra Peter Hoffmann.

 • Bestyrelsen gennemgik spørgsmål fra generalforsamlingen. Bestyrelsens svar kan findes i bestyrelsesmødereferatet jfr. bemærkning nedenfor.

 • Viceværtsituationen er nu normaliseret, idet Lars Byrialsen er tilbage på arbejde. Vores ekstra mand fra Solutus A/S fortsætter indtil nytår.

 • Varmeregnskab: For meget betalt varme forventes indsat på beboernes konti inden 1. dec. For lidt betalt varme forventes opkrævet ifm. decemberopkrævningen af fællesbidrag m.m.

 • Renovering af elevatorer: Forventes at ske i januar og februar 2021. Ejerforeningen vil informere beboerne, så snart at vi kender den detaljerede plan.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand

< Previous 1   [2]  3  4  5  6  7  8  9  Next >