Nyheder

17/07-2023

D. 17. juli 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 28. juni 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen har modtaget udkast til ny tilstandsrapport for bygninger m.m. fra Rambøll. Rapporten vil blive gennemgået og behandlet på næste bestyrelsesmøde. Derefter vil den blive lagt på Ejerforeningens hjemmeside.
 • Etablering af plads til nye affaldskuber ude ved vejen vil ske i uge 32.
 • Der er indgået aftale med Clever om etablering af ladestandere til elbiler.
 • Der er indgået aftale med TDCNet om etablering af fibernet i foreningens bygninger.
 • Ejerforeningens bestyrelse er blevet orienteret af firmaet 1927Estate om planerne for de gule huse ved Poul Martin Møllers Vej.
 • Varmeregnskaber for 2022-23: Udbetaling af for meget betalt aconto samt opkrævning af efterbe­ta­linger ved for lidt betalt aconto vil ske i august.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 29. august.

Referatet er sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

10/06-2023

10/06-2023

D. 10. juni 2023

 

 • Referat fra beboermøde d. 8. juni 2023 om cykelparkering kan findes på hjemmesiden under Information → Beboermøder.
 • Sammesteds findes også referat fra beboermøde holdt i januar.

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne

 

Jens-Erik Lolck

Formand

Ejerforeningen Vestervang 1

E-mail: formand@vestervang1.dk

06/06-2023

D. 5. juni 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 10. maj 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Fordelingen af bestyrelsesposterne er uændret: se www.vestervang1.dk.
 • Varmeregnskaber for 2022-23 er udsendt med indsigelsesfrist til d. 30. juni. Udbetaling af for meget betalt aconto samt opkrævning af efterbe­ta­linger ved for lidt betalt aconto vil ske i august.
 • Bestyrelsen gennemgik referatet fra generalforsamlingen og arbejder videre med de vedtagne forslag.
 • Bestyrelsen gennemgik og iværksatte diverse driftsopgaver.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 28. juni.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

02/04-2023

D. 2. april 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. marts 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingsmaterialet og godkendte herunder formandens beretning, årsregnskab 2022 og budget 2023.
 • Leverandør af ladestandere til elbiler blev valgt.
 • Ny affaldssorteringsordning blev gennemgået, og en løsning blev besluttet.
 • Generalforsamling afholdes d. 19. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.
  Indkaldelse med dagsorden og diverse bilag udsendes inden påske.
  Generalforsamlingsmaterialet kan også ses på www.vestervang1.dk.
  Hvis man ikke har modtaget generalforsamlingsmaterialet pr. e-mail eller på papir senest d. 7. april, kan man enten selv finde det på www.vestervang1.dk eller kontakte formanden på e-mail.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

25/02-2023

D. 25. februar 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 26. januar 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik det foreløbige regnskab for 2022. Indtægter og udgifter balancerer, uden at der skal tages midler fra Grundfonden.
 • Beboerkommentarer fra ”Møde med bestyrelsen” d. 24. januar blev drøftet.
 • Bestyrelsen planlagde den ordinære generalforsamling i april.
 • Der er indgået en 5-årig aftale med NRGi om levering af el til spotpris+et tillæg til NRGi.
 • Vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter for 2023 blev drøftet.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 14. marts 2023.
 • Generalforsamlingen i 2023 bliver d. 19. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

22/11-2022

D. 20. november 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 25. oktober 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bygningsforsikringen stiger i pris pga. inflation.
 • Aarhus Kommune har offentliggjort ny, lidt lavere vurdering af Ejerforeningens grund. Vurderingen benyttes ifm. evt. frikøb fra tilbagekøbsklausulen. Se www.aarhus.dk for mere information.
 • Bestyrelsen har besluttet enkelte indskrænkninger i fællesbelysningen for at imødegå de højere elpriser.
 • Bestyrelsen drøftede muligheden af etablering af solceller på taget. Imidlertid viser en undersøgelse foretaget af en anden ejerforening i Vestervang, at et solcelleanlæg ikke vil være rentabelt.
 • Bestyrelsen har vedtaget opdaterede retningslinjer for ændring af varmesystem (udskiftning af radiatorer, etablering af gulvvarme) i de enkelte lejligheder.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 28. januar 2023.
 • Generalforsamlingen i 2023 bliver d. 19. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

22/09-2022

D. 14. sept. 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 16. august 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Varmeregnskabet for 2021-22 er afsluttet. For lidt betalt aconto er opkrævet, og for meget betalt aconto er udbetalt til bankkonto.
 • Overgang til digitale P-tilladelser er næsten afsluttet. Evt. spørgsmål herom skal sendes til parkering@vestervang1.dk.
 • Tinglysning af nye vedtægter er på pause pga. indvending fra Tinglysningsretten.
 • Nyt cykelrum vil blive etableret i det tidligere transformerrum ved nedkørslen til garagekælderen.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 25. oktober.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

                                          

09/06-2022

D. 9. juni 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 16. maj 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen d. 27. april. Puk Fløe Lykke-Møller er ny kasserer og Erik Jørgensen påtager sig også rollen som næstformand.
 • Overgang til digitale P-tilladelser sættes i gang, Jens-Erik Lolck står for dette. Beboerne vil individuelt modtage mail herom, når det bliver deres tur. Processen forventes at tage nogle måneder. Ved behov for ny P-tilladelse skal der sendes en mail til parkering@vestervang1.dk.
 • Etablering af ny transformerstation er nu afsluttet. Genplantning af bøgehæk, der er gået ud, vil ske i efteråret, og asfaltbelægningen på rampen vil blive forbedret næste forår.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 16. august.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

13/04-2022

D. 12. april 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 22. marts 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen godkendte indkaldelse med bilag til generalforsamlingen d. 27. april. Der henvises til det netop udsendt generalforsamlings­materiale.
 • Bestyrelsen besluttede at udskyde projektet med etablering af et ladestanderanlæg til el- og plug-in-hybridbiler til 2023.
 • Renoveringen af selskabslokalet vil være afsluttet inden udgangen af april.
 • Altangangshusets nordfacade vil blive behandlet med et algemiddel, når udetemperaturen bliver tilstrækkelig høj. Da der ikke er tale om en egentlig rengøring, opfordres beboerne til efterfølgende at rengøre altangangens gulv og den indvendige brystning.
 • Ved parkering af cykler i garagekælderen opfordres der til, at cykler langs murene ved trappeopgangene kun parkeres i ét lag samt at døre holdes fri.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 26. april.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Referat af beboermødet d. 9. marts kan ligeledes ses på www.vestervang1.dk.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

                                              Opslaget nedtages d. 22. april 2022.

11/02-2022

D. 10. februar 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 15. januar 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen godkendte forslag til ny vedtægt for Ejerforeningen. Forslaget vil blive fremsat på næste ordinære generalforsamling.
 • Ejerforeningens foreløbige regnskab for 2021 er tilfredsstillende.
  Det endelige regnskab vil blive klar i marts.
 • Vedligeholdesprojekter i 2022 blev drøftet. Endelig beslutning herom træffes i forbindelse med budget for 2022 på næste bestyrelsesmøde.
 • Den ordinære generalforsamling d. 27. april 2022 blev planlagt.
 • Der foreligger nu et samlet forslag til etablering af ladestationer til elbiler m.m. Når endelige tilbud foreligger, træffer bestyrelsen beslutning herom.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 15. marts 2022.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

 

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next >