Nyheder

22/02-2024

D. 21. februar 2024

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 3. februar 2024. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik økonomisk status for 2023. Overordnet set er året forløbet tilfredsstillende, men med enkelte afvigelser (såvel positive som negative) fra det lagte budget.
 • Det foreløbige budget for 2024 inkl. vedligeholdelsesprojekter blev gennemgået.
 • Opdateret tilstandsrapport fra Rambøll A/S blev gennemgået.
 • Planlægningen af generalforsamlingen blev påbegyndt.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 12. marts 2024.
 • Generalforsamling holdes d. 24. april 2024 kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

10/12-2023

D. 8. december 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 22. november 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Pga. prisstigninger vil acontobetalinger for varme vil blive reguleret pr. 1. januar 2024. Der er udsendt separat meddelelse herom.
 • Bestyrelsen gennemgik første udkast til vedligeholdelsesprojekter i 2024.
 • Der holdes Møde med bestyrelsen d. 17. jan. kl. 19:30 i selskabslokalet.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 3. feb. 2024.
 • Generalforsamling holdes d. 24. april 2024 kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

02/10-2023

D. 17. september 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 29. august 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Den generalforsamlingsvedtagne nye vedtægt er blevet tinglyst, og den gamle vedtægt er blevet aflyst.
 • Bestyrelsen har fået trykt et hæfte med den nye vedtægt samt den nyligt reviderede husorden og beboervejledning. Hæftet vil blive omdelt i postkasserne i den kommende uge.
 • Opstilling af nye affaldskuber forventes at ske i uge 41. Nærmere information om affaldssortering vil blive udsendt af Kredsløb A/S.
 • Ejerforeningen har indgået aftale om fornyelse af fælles vandrør i terrassehuset. Arbejdet forventes udført i januar 2024.
 • Ejerforeningens bestyrelse har drøftet planerne for de gule huse ved Poul Martin Møllers Vej.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 22. november.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

17/07-2023

D. 17. juli 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 28. juni 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen har modtaget udkast til ny tilstandsrapport for bygninger m.m. fra Rambøll. Rapporten vil blive gennemgået og behandlet på næste bestyrelsesmøde. Derefter vil den blive lagt på Ejerforeningens hjemmeside.
 • Etablering af plads til nye affaldskuber ude ved vejen vil ske i uge 32.
 • Der er indgået aftale med Clever om etablering af ladestandere til elbiler.
 • Der er indgået aftale med TDCNet om etablering af fibernet i foreningens bygninger.
 • Ejerforeningens bestyrelse er blevet orienteret af firmaet 1927Estate om planerne for de gule huse ved Poul Martin Møllers Vej.
 • Varmeregnskaber for 2022-23: Udbetaling af for meget betalt aconto samt opkrævning af efterbe­ta­linger ved for lidt betalt aconto vil ske i august.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 29. august.

Referatet er sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

10/06-2023

10/06-2023

D. 10. juni 2023

 

 • Referat fra beboermøde d. 8. juni 2023 om cykelparkering kan findes på hjemmesiden under Information → Beboermøder.
 • Sammesteds findes også referat fra beboermøde holdt i januar.

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne

 

Jens-Erik Lolck

Formand

Ejerforeningen Vestervang 1

E-mail: formand@vestervang1.dk

06/06-2023

D. 5. juni 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 10. maj 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Fordelingen af bestyrelsesposterne er uændret: se www.vestervang1.dk.
 • Varmeregnskaber for 2022-23 er udsendt med indsigelsesfrist til d. 30. juni. Udbetaling af for meget betalt aconto samt opkrævning af efterbe­ta­linger ved for lidt betalt aconto vil ske i august.
 • Bestyrelsen gennemgik referatet fra generalforsamlingen og arbejder videre med de vedtagne forslag.
 • Bestyrelsen gennemgik og iværksatte diverse driftsopgaver.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 28. juni.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere og lejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

02/04-2023

D. 2. april 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. marts 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik generalforsamlingsmaterialet og godkendte herunder formandens beretning, årsregnskab 2022 og budget 2023.
 • Leverandør af ladestandere til elbiler blev valgt.
 • Ny affaldssorteringsordning blev gennemgået, og en løsning blev besluttet.
 • Generalforsamling afholdes d. 19. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.
  Indkaldelse med dagsorden og diverse bilag udsendes inden påske.
  Generalforsamlingsmaterialet kan også ses på www.vestervang1.dk.
  Hvis man ikke har modtaget generalforsamlingsmaterialet pr. e-mail eller på papir senest d. 7. april, kan man enten selv finde det på www.vestervang1.dk eller kontakte formanden på e-mail.

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand
formand@vestervang1.dk

25/02-2023

D. 25. februar 2023

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 26. januar 2023. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik det foreløbige regnskab for 2022. Indtægter og udgifter balancerer, uden at der skal tages midler fra Grundfonden.
 • Beboerkommentarer fra ”Møde med bestyrelsen” d. 24. januar blev drøftet.
 • Bestyrelsen planlagde den ordinære generalforsamling i april.
 • Der er indgået en 5-årig aftale med NRGi om levering af el til spotpris+et tillæg til NRGi.
 • Vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter for 2023 blev drøftet.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 14. marts 2023.
 • Generalforsamlingen i 2023 bliver d. 19. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

22/11-2022

D. 20. november 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 25. oktober 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Bygningsforsikringen stiger i pris pga. inflation.
 • Aarhus Kommune har offentliggjort ny, lidt lavere vurdering af Ejerforeningens grund. Vurderingen benyttes ifm. evt. frikøb fra tilbagekøbsklausulen. Se www.aarhus.dk for mere information.
 • Bestyrelsen har besluttet enkelte indskrænkninger i fællesbelysningen for at imødegå de højere elpriser.
 • Bestyrelsen drøftede muligheden af etablering af solceller på taget. Imidlertid viser en undersøgelse foretaget af en anden ejerforening i Vestervang, at et solcelleanlæg ikke vil være rentabelt.
 • Bestyrelsen har vedtaget opdaterede retningslinjer for ændring af varmesystem (udskiftning af radiatorer, etablering af gulvvarme) i de enkelte lejligheder.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 28. januar 2023.
 • Generalforsamlingen i 2023 bliver d. 19. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

22/09-2022

D. 14. sept. 2022

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 16. august 2022. Herfra kan nævnes følgende:

 • Varmeregnskabet for 2021-22 er afsluttet. For lidt betalt aconto er opkrævet, og for meget betalt aconto er udbetalt til bankkonto.
 • Overgang til digitale P-tilladelser er næsten afsluttet. Evt. spørgsmål herom skal sendes til parkering@vestervang1.dk.
 • Tinglysning af nye vedtægter er på pause pga. indvending fra Tinglysningsretten.
 • Nyt cykelrum vil blive etableret i det tidligere transformerrum ved nedkørslen til garagekælderen.
 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 25. oktober.

 

Et referat af mødet kan ses om nogle dage på www.vestervang1.dk. Endvidere bliver referatet sendt pr. e-mail til alle ejere, som vi kender e-mailadresse på.

 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

Dette opslag og bestyrelsesmødereferatet udsendes på e-mail til de ejere og beboere, herunder lejere, på hvem Ejerforeningen kender en e-mailadresse. Hvis man ikke modtager referatet pr. e-mail, kan man anmode herom ved at sende en mail til info@vestervang1.dk.

Bestyrelsen skal anmode om, at henvendelser til bestyrelsen primært sker pr. e-mail eller skriftligt til Ejerforeningens kontor (3915). Dette sikrer, at henvendelserne bliver registreret og behandlet. Telefonisk henvendelse bør kun benyttes i uopsættelige sager.

 

                                          

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next >