Nyheder

02/03-2016

 

D. 29. februar 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen har holdt møde d. 23. januar 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 

 • Økonomisk status ultimo 2015 blev gennemgået. Er som forventet.

 • Planlægning af særlige vedligeholdelsesarbejder blev påbegyndt.

 • Bestyrelsen vil fremkomme med en mulighed for at betale for selskabslokale og gæsteværelser ved netbankoverførsel.

 • Et myndighedskrav om individuelle varmtvandsmålere er ikke relevant for vores ejerforening, da installation af sådanne målere ikke er økonomisk rentabel.

 • Efter aftale med Aarhus Kommune er en mindesten for Borgmester Jakob Jensen blevet flyttet fra havnen til kommunens grund vest for vestmuren.

 • Der er blevet plantet tre nye træer på plænens sydøstlige del.

 • Bestyrelsen påbegyndte forberedelsen til generalforsamlingen i 2016. Generalforsamlingen holdes d. 6. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 9. marts 2016.

   

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne                                                                                                               Jens-Erik Lolck
  Formand                                                         

                                                                                                                               D. 18. november 2015

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 28. oktober 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Arbejderne på terrassehusets sydfacade er afsluttet.

 • Bestyrelsen har gennemgået de afholdte og planlagte udgifter til særlige vedligeholdelsesarbejder i indeværende år. Det ser ud til, at det samlede budget rammes ret præcist.

 • Der er opsat en hjertestarter i opgang 40.

 • Der vil blive plantet tre nye træer på plænens sydøstlige del.

 • Aarhus Kommune har efter aftale med Ejerforeningen skåret hækken mod Botanisk Have. En omfattende nedskæring var nødvendig p.g.a. sygdom i hækken.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 23. januar 2016.

   

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                          

20/11-2015

D. 18. november 2015

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 28. oktober 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Arbejderne på terrassehusets sydfacade er afsluttet.

 • Bestyrelsen har gennemgået de afholdte og planlagte udgifter til særlige vedligeholdelsesarbejder i indeværende år. Det ser ud til, at det samlede budget rammes ret præcist.

 • Der er opsat en hjertestarter i opgang 40.

 • Der vil blive plantet tre nye træer på plænens sydøstlige del.

 • Aarhus Kommune har efter aftale med Ejerforeningen skåret hækken mod Botanisk Have. En omfattende nedskæring var nødvendig p.g.a. sygdom i hækken.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 23. januar 2016.

   

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                          

06/10-2015

D. 4. oktober 2015

Orientering fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har holdt møde d. 2. september 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 

 • Fugeudskiftning i terrassehuset er i gang. Samtidigt foretages malings- og betonreparationer af skader konstateret ved 5-årsgennemgangen sidste år.

 • Bestyrelsen har gennemgået de afholdte og planlagte udgifter til særlige vedligeholdelsesarbejder i indeværende år.

 • Der vil blive opsat en hjertestarter i opgang 40.

 • Kuberne i gården er blevet malet af viceværterne.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 28. oktober.

   

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                           

 

26/04-2015

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 8. april 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen godkendte det endelige generalforsamlingsforslag til ny husorden og beboervejledning.

 • Bestyrelsen gennemgik udkast til årsrapport 2014 og budget 2015 og godkendte disse.

 • Bestyrelsen godkendte indkaldelse til generalforsamlingen samt formandens beretning og forslag om ændring af Falckabonnement.

 • Det store fyrretræ på plænen fjernes, da stammen er flækket, og træet står ikke til at redde.

 • Den opdaterede tilstandsrapport blev gennemgået og godkendt.

 • Energistyrelsen har oplyst, at gyldigheden af ejendommens nuværende energimærkning forlænges med to år til april 2017.

 • Generalforsamling holdes 29. april 2015.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 12. maj.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

06/04-2015

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. marts 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik udkast til årsrapport 2014 og budget 2015. Årsregnskabet for 2014 er lidt bedre end forventet, fordi renoveringen af A-husets sydfacade blev lidt billigere end forventet.

 • Bestyrelsen gennemgik udkast til ny husorden og beboervejledning, hvilket resulterede i nogle få ændringer. Bestyrelsen besluttede at sende udkastet til høring hos ejerne og vil med baggrund i evt. tilbagemeldinger udarbejde det endelige forslag til forelæggelse for generalforsamlingen.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 8. april.

 • Generalforsamling er planlagt til 29. april 2015.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

05/03-2015

 Orientering fra bestyrelsen:
 

Bestyrelsen har holdt møde d. 24. januar 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Ejerforeningen har fået udarbejdet en opdateret tilstandsrapport af Rambøll A/S. Bestyrelsen gennemgik rapporten, hvilket gav anledning til nogle spørgsmål. Disse spørgsmål vil blive forelagt Rambøll, og svarene vil blive indført i rapporten. Derefter vil den blive gjort tilgængelig på Ejerforeningens hjemmeside.

 • Bestyrelsen gennemgik en økonomisk langtidsplan udarbejdet af formanden, herunder en plan for gennemførsel af større vedligeholdelses­arbejder. Hovedpunkter af vedligeholdelsesplanen vil blive præsenteret i bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling.

 • Bestyrelsen får iværksat cykeloprydning (er gennemført 10. feb.) og havde en indledende diskussion om etablering af bedre parkerings­muligheder for cyklister.

 • Bestyrelsen havde en indledende diskussion af et udkast til en ny husorden.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 11. marts.

 • Generalforsamling er planlagt til 29. april 2015.

 • Bestyrelsen bekræftede en tidligere beslutning om, at administrator kan opkræve et honorar hos sælger ifm. ejerskifte. 

 

17/11-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 8. oktober 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Nyt bestyrelsesmedlem bliver suppleant Anne Teglborg (4046). Torben Børsen er udtrådt af bestyrelsen i oktober pga. fraflytning.
 • Opgaverne i bestyrelsen er blevet omfordelt, så Jens-Erik Lolck er (fortsat) formand, Ole Juul Andersen er næstformand og kasserer, Eskild Jensen er sekretær, Søren Huuse er bygningsansvarlig, og Anne Teglborg har ansvaret for udenomsarealerne.
 • Der er i september genneført en såkaldt 5-årsgennemgang af terrassehusets sydfacade, der blev renoveret i 2009. Bestyrelsen og Rambøll er i forhandling med hovedentreprenøren, Jorton om, hvilke genopretningsarbejder, der skal gennemføres som følge af 5-årsgennemgangen.
 • Formanden har deltaget i møder med andre ejerforeninger og med Aarhus Kommune vedr. tilbagekøbsklausulen. Der er ikke kommet afgørende nyt frem. Foreningens medlemmer vil blive yderligere orienteret ifm. næste ordinære generalforsamling.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 26. november
17/09-2014

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt møde d. 27. august 2014. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Torben Børsen udtræder af bestyrelsen i oktober p.g.a. fraflytning. Nyt bestyrelsesmedlem bliver suppleant Anne Teglborg (4046)
 • Renoveringsarbejdet af altangangshusets sydfacade er afsluttet, og den samlede pris har holdt sig under det beløb, der er afsat i Ejerforeningens budget for 2014.
 • Der gennemføres i september en såkaldt 5-årsgennemgang af terrassehusets sydfacade, der blev renoveret i 2009.
 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 8. oktober
 • Der planlægges holdt "Møde med bestyrelsen" d. 7. okt. kl. 19:00 i selskabslokalet. Der vil komme særskilt opslag herom.
26/04-2014
Det underskrevne referat af generalforsamlingen 2014 er nu tilgængeligt på siden for generalforsamlingen 2014 sammen med indkaldelse og årsrapporten.
01/04-2014

Årsrapporten for 2013 og budgettet for 2014 er tilgængeligt her sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen udsender korrektioner til informationen i husordenen.

< Previous 1  2  3  4  5   [6]  7  8  9  Next >