Nyheder

19/06-2017

D. 17. juni 2017

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 6. juni 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Betonrenovering af terrassehusets nordfacade sendes i udbud mhp. indgåelse af aftale i juli og opstart i august. Beboerne i terrassehuset vil blive orienteret nærmere, når aftalen er på plads.

 • Der indhentes tilbud på reparation og maling af trappeopgangene i altangangshuset.

 • Bestyrelsen gennemgik det nye energimærke (der kan ses på www.vestervang1.dk). Pt. undersøges det, om et enkelt af de foreslåede besparelsesforslag er rentabelt at gennemføre.

 • Bestyrelsen vil flytte hjertestarteren fra opgang 40 til mellemgangen under altangangshuset for at øge tilgængeligheden.

 • Aarhus Kommune agter at udvide den nuværende sti fra Peter Holms vej forbi lokalcenteret til Langelandsgade til en ”supercykelsti”. Vores ejerforening berøres ikke af denne plan.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 5. september 2017.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand

25/05-2017

D. 24. maj 2017

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 9. maj 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik referatet fra Ejerforeningens generalforsamling.

 • Bestyrelsen besluttede, at udlevering af gæsteparkeringskort fortsat er begrænset til 8 kort pr. gang. Ved særlige anledninger vil der efter særlig begrundelse kunne udleveres flere kort.

 • Bestyrelsen besluttede at oprette et depot med nogle få gæsteparke­rings­kort i hobbyrummet over for døren ud til garagekælderen i nr. 41. Beboere i bekneb for et P-kort kan mod kvittering afhente et parkerings­kort der. Ordningen træder i kraft 1. juni 2017.

 • Der vil snart blive etableret en siddeplads ved hver af udgangene fra altangangshuset til P-pladserne.

 • Gyngestativ og bord-/bænkesæt på plænen vil snart blive etableret.

 • Ejerforeningen har fået udarbejdet et nyt energimærke. Det kan findes på hjemmesiden.

 • Bestyrelsen besluttede at iværksætte flere af opgaverne fra budgettet for særlige vedligeholdelsesarbejder.

 • Fugearbejder på terrassehusets nordfacade er afsluttet.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 6. juni 2017.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

09/04-2017

D. 9. april 2017

Orientering fra bestyrelsen:
Bestyrelsen har holdt møde d. 21. marts 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik indkaldelse beretning og forslag til general­forsamling 2017 samt årsrapport 2016 og budget 2017.

 • Årets ordinære generalforsamling holdes d. 26. april 2017, kl. 18:00 i Kemisk Instituts kantine. Husk tilmelding senest 21. april kl. 13:00.

 • Bestyrelsen har besluttet at indgå en ny aftale med YouSee A/S om ejendommens fordelingsnet til kabel-TV og bredbånd. Beboerne vil få yderligere orientering herom snarest.

 • Fugearbejder på terrassehusets nordfacade gennemføres i løbet af april.

 • Bestyrelsen skal igen henlede opmærksomheden på følgende bestemmelse i vores husorden:
  Altangange, trappegange og kældergange skal holdes fri for barnevogne, legeredskaber, cykler m.v. Der gøres opmærksom på, at altangangene er at betragte som redningsveje. Derfor må borde og stole ikke opstilles. Af samme årsag må der alene i begrænset omfang opstilles planter m.v.
  Cykler skal henstilles i cykelparkeringerne på P-pladsen eller i garagekælderen.

 • På foranledning skal bestyrelsen gøre opmærksom på at der ikke må kastes cigaretskod o.a. ud fra altanerne.

 • Hundeluftning må ikke ske langs bygningerne, og ”efterladenskaber” skal straks fjernes.

 • Ved problemer med pakkeleverancer fra PostNord (fx postbuddet går, inden man når at tage dørtelefonen) kan man klage på tlf. 7070 7030 eller e-mail skrivpost@post.dk.

 • Konstituerende bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 9. maj 2017.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

06/02-2017

D. 6. februar 2017

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 21. januar 2017. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen drøftede forberedelserne til årets generalforsamling, herunder især oplæg til særlige vedligeholdelsesarbejder, fremadrettet kapitalbehov og størrelse af ejerbetalinger til fællesudgifter og grund­fond.

 • Renovering af legepladsen i gården, udskiftning af forvitrede fliser i østtrappen, omlægning af løse fliser ved indkørsel til gården, samt opretning af to lunker er sat i ordre hos Buus Anlægsgartner.

 • Bestyrelsen vil sætte renovering af stien til Botanisk Have og af indgangsstien nord for altangangshuset på budgettet for 2017.

 • P.g.a. branden i en lejlighed i opgang 40 skal bestyrelsen henlede opmærksomheden på følgende bestemmelse i vores husorden:
  Altangange, trappegange og kældergange skal holdes fri for barnevogne, legeredskaber, cykler m.v. Der gøres opmærksom på, at altangangene er at betragte som redningsveje. Derfor må borde og stole ikke opstilles. Af samme årsag må alene i begrænset omfang opstilles planter m.v.

 • Ejerforeningen vil fremadrettet benytte VVS-firmaet Hjelm & Henriksen A/S. Firmaet er hjemmehørende i Ebeltoft, men har afdelinger i Aarhus. For kontaktinformation se: www.hjelm-henriksen.dk

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 21. marts 2017.

 • Årets ordinære generalforsamling er fastlagt til d. 26. april 2017.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

13/11-2016

D. 11. november 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 3. november 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Diverse større renoveringsarbejder er nu gennemført. Der er en væsentlig besparelse i forhold til årets budget, bl.a. fordi visse arbejder er udsat eller fravalgt.

 

 • Varmevekslerne til produktion af varmt vand er blevet udskiftet.

 

 • Der er indhentet tilbud på et antal arbejder vedr. udenomsarealerne, herunder renovering af legepladsen. Bestyrelsen besluttede at igangsætte nogle af disse arbejder.

 

 • Ét-årsgennemgang af de i 2015 udførte fugearbejder på terrassehusets sydfacade er gennemført uden bemærkninger.

 

 • En undersøgelse af ventilationssystemet har vist, at der suges tilstrækkelig luft, men at der er store variationer mellem de enkelte kanaler.

 

 • Sagen vedr. tilbagekøbsklausulen er afsluttet. Der vil komme en orientering herom på Ejerforeningens hjemmeside.

 

  • I november og december skal henvendelser til bestyrelsen ske til næstformand Ole Juul Andersen (oja@vestervang1.dk).

 

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 21. januar 2017.

 

 

Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

04/09-2016

D. 3. september 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 24. august 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Parkeringsreguleringen er trådt i kraft uden væsentlige problemer. En redegørelse for parkeringsordningen findes på www.vestervang1.dk under menupunktet ”Startpakke”. Eventuelle spørgsmål om parkeringsreguleringen kan sendes til Ejerforeningen på e-mailadressen parkering@vestervang1.dk .

 • Diverse større renoveringsarbejder: fugning af altangangshusets nordfacade, fugning og maling af terrassehusets vestgavl samt nogle betonreparationer er blevet iværksat i august.

 • Efter generalforsamlingens vedtagelse arbejder bestyrelsen med renove­ring af legeplads i gården samt med en gynge og et bord­/bænkesæt på plænen. Da legepladsen ser ud til at blive betydeligt dyrere end forudsat i budgettet, og da der ikke er afsat budget i 2016 til gynge og bord-/bænkesæt, har bestyrelsen besluttet at udskyde iværksættelsen heraf til 2017 og forinden at indhente tilbud herpå, så omkostningerne er kendte.

 • Der vil i september blive foretaget en ét-årsgennemgang af de i 2015 udførte fugearbejder på terrassehusets sydfacade.

 • Der er kommet ”smækfri” låse i dørene til gæsteværelser og selskabslokale.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 2. november.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

07/07-2016

D. 7. juli 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. juni 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Parkeringsreguleringen træder nu i kraft. Bestyrelsen besluttede, at beboeres leje- og delebiler kan registreres med nummerplade, hvis der er behov for parkering på P-pladserne i en periode ud over nogle få dage. Se tidligere omdelt skrivelse herom for detaljer herom.

 • Eventuelle spørgsmål om og kommentarer til parkeringsreguleringen kan sendes til Ejerforeningen på e-mailadressen parkering@vestervang1.dk .

 • Diverse større renoveringsarbejder: fugning af altangangshusets nordfacade, fugning og maling af terrassehusets vestgavl vil blive iværksat i august. Forinden arbejderne iværksættes, vil der blive omdelt en orientering herom.

 • Efter generalforsamlingens vedtagelse arbejder bestyrelsen videre med renovering af legeplads i gården samt med en gynge og et bord­/bænkesæt på plænen. Gynge og bord-/bænkesæt må sandsynligvis udsættes til næste år, da udgiften hertil ikke indgår i budgettet for 2016.

 • Fra tidligere afholdt hjertestarterkursus har Ejerforeningen et antal overskydende hæfter om hjerte-/lungeredning og brug af hjertestarter. Interesserede kan afhente et eksemplar på viceværtkontoret i åbningstiden. Hæfterne uddeles efter ”først-til-mølle” princippet.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 24. august.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                          Opslaget nedtages d. 24. juli 2016

16/05-2016

D. 16. maj 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 3. maj 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen vedtog at ændre dørkoden på dørene ind til opgangene. Der vil blive udsendt en særskilt skrivelse til ejere og beboere herom.

 • Bestyrelsen besluttede at indgå kontrakt med en parkeringsfirma om regulering af parkering på Ejerforeningens P-pladser. Der vil blive udsendt en særskilt skrivelse til ejere og beboere herom.

 • Bestyrelsen gennemgik planlagte større vedligeholdelsesarbejder i 2016. Der er taget kontakt til Rambøll mhp. udarbejdelse af udbudsmateriale m.m.

 • Efter generalforsamlingens vedtagelse arbejder bestyrelsen videre med renovering af legeplads i gården samt med en gynge og et bord­/bænkesæt på plænen. De sikkerhedsmæssige aspekter skal afklares inden etablering.

 • Beboere, der ikke tidligere har oplyst e-mailadresse til Ejerforeningen, opfordres til at gøre dette ved at sende en e-mail til info@vestervang1.dk .

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 14. juni.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

Jens-Erik Lolck
Formand                                                          

24/03-2016

D. 22. marts 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 9. marts 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik og vedtog beretning for 2015.

 • Bestyrelsen gennemgik og vedtog årsregnskab for 2015.

 • Bestyrelsen gennemgik og vedtog budget for 2016 inkl. planlagte større vedligeholdelsesarbejder i 2016.

 • Bestyrelsen har gjort det muligt at betale for selskabslokale og gæsteværelser ved netbankoverførsel. Information herom kan fås hos viceværterne.

 • Cykelentusiaster kan nu pleje deres cykler i hobbyrummet. Der er opsat en krog til ophængning af cykel. Husk at rydde op efter brug.

 • Hjertestarterkursus vil finde sted d. 28. april kl. 17:00 i selskabslokalet Allerede tilmeldte vil få direkte besked. Evt. ledige pladser vil blive fordelt efter ”først til mølle” princip. Send e-mail til info@vestervang1.dk med HJERTESTARTER i emnefeltet og navn og lejlighedsnr. i teksten.

 • Bestyrelsen diskuterede den etablerede betalingsparkering hos naboejendommen. Der vil blive informeret yderligere om bestyrelsens påtænkte foranstaltninger på generalforsamlingen.

 • Generalforsamlingen holdes d. 6. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine.
  Husk tilmelding senest 1. april.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt 3 – 4 uger efter generalforsamlingen.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                          Opslaget nedtages d. 6. april 2016

02/03-2016

 

D. 29. februar 2016

 

Orientering fra bestyrelsen:

 

Bestyrelsen har holdt møde d. 23. januar 2016. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 

 • Økonomisk status ultimo 2015 blev gennemgået. Er som forventet.

 • Planlægning af særlige vedligeholdelsesarbejder blev påbegyndt.

 • Bestyrelsen vil fremkomme med en mulighed for at betale for selskabslokale og gæsteværelser ved netbankoverførsel.

 • Et myndighedskrav om individuelle varmtvandsmålere er ikke relevant for vores ejerforening, da installation af sådanne målere ikke er økonomisk rentabel.

 • Efter aftale med Aarhus Kommune er en mindesten for Borgmester Jakob Jensen blevet flyttet fra havnen til kommunens grund vest for vestmuren.

 • Der er blevet plantet tre nye træer på plænens sydøstlige del.

 • Bestyrelsen påbegyndte forberedelsen til generalforsamlingen i 2016. Generalforsamlingen holdes d. 6. april kl. 18:00 i Kemisk Kantine

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 9. marts 2016.

   

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne                                                                                                               Jens-Erik Lolck
  Formand                                                         

                                                                                                                               D. 18. november 2015

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 28. oktober 2015. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Arbejderne på terrassehusets sydfacade er afsluttet.

 • Bestyrelsen har gennemgået de afholdte og planlagte udgifter til særlige vedligeholdelsesarbejder i indeværende år. Det ser ud til, at det samlede budget rammes ret præcist.

 • Der er opsat en hjertestarter i opgang 40.

 • Der vil blive plantet tre nye træer på plænens sydøstlige del.

 • Aarhus Kommune har efter aftale med Ejerforeningen skåret hækken mod Botanisk Have. En omfattende nedskæring var nødvendig p.g.a. sygdom i hækken.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 23. januar 2016.

   

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk , hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

   

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                          

< Previous 1  2  3  4   [5]  6  7  8  9  Next >