Nyheder

06/10-2019

 

 

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. september 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen behandlede og godkendte det reviderede varmeregnskab for varmeåret 2018-19.

 • Bestyrelsen har indledt en undersøgelse af muligheden for at få renoveret elevatorerne i 2020.

 • Nogle få mindre betonskader på altangangshusets syd- og nordfacade vil blive repareret af Sylan inden vinteren.

 • Ladestationer til elbiler på P-pladserne kan først etableres efter en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen vil ikke tage yderligere initiativer nu, men vil afvente, at et væsentligt behov viser sig.

 • Ladestationer til elbiler i garagerne forudsætter, at der etableres et fælles fordelingsnet hertil i garagekælderen. Bestyrelsen vil overveje at gå videre med dette, hvis tilstrækkeligt mange garageejere er interesserede i dette og er villige til at investere i det fælles fordelings­net.

 • Cykeloprydning vil blive gennemført i februar.

 • Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 12. november 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

04/07-2019

D. 3. juli 2019

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 11. juni 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen godkendte ikke-budgetterede udgifter til udskiftning af defekt varmtvandsbeholder i terrassehus samt til etablering af faldsikring på tagene.

 • Bestyrelsen arbejder videre med muligheder og vilkår for at etablere ladestandere til el-køretøjer på P-pladserne og i garagerne.

 • Vedligeholdelsesarbejder vedr. flisebelægning ved altangangshusets øst- og vestgavle samt vedr. altangangshusets sokkel mod nord er blevet gennemført i juni.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 10. september 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

10/06-2019

D. 7. juni 2019

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 14. maj 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen. Erik Jørgensen (3622) overtager posten som bygningsansvarlig.

 • Bestyrelsen arbejder videre med muligheder og vilkår for at etablere ladestandere til el-køretøjer på P-pladserne og i garagerne.

 • Bestyrelsen har – som et grønt tiltag - besluttet, at altangangs­belys­ningen skal slukkes kl. 22 mod indtil nu kl. 24. Det vil fortsat være muligt at aktivere altangangs­belysningen kortvarigt med kontakterne på altangangen.

 • Vedligeholdelsesarbejder vedr. flisebelægning ved altangangshusets øst- og vestgavle samt vedr. altangangshusets sokkel mod nord vil blive iværksat i juni.

 • Bestyrelsen har modtaget en opdateret tilstandsrapport fra Rambøll. Rapporten vil blive  gjort tilgængelig på www.vestervang1.dk snart.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 11. juni 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

  Opslaget nedtages d. 21. juni 2019

01/04-2019

D. 31. marts 2019

Orientering fra bestyrelsen:

Bestyrelsen har holdt møde d. 19. marts 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen gennemgik indkaldelse til generalforsamling omfattende dagsorden, beretning, årsrapport 2018 og budget 2019. Mindre rettelser blev indført, hvorefter den samlede indkaldelse blev godkendt.

 • Bestyrelsen diskuterede nye navneskilte til entredørene, da f.eks. de nuværende brevindkast med navneskilt ikke kan genanskaffes. Bestyrelsen besluttede sig for en ny model, der vil blive indført løbende. Der vil blive udsendt en orientering til alle ejere og beboere.

 • Bestyrelsen arbejder videre med muligheder og vilkår for at etablere ladestandere til el-køretøjer på P-pladserne og i garagerne.

 • Undersøgelsen vedr. at få Fibia ind som alternativ bredbåndsleverandør viste en meget lav interesse hos beboerne, hvorfor sagen blev lukket.

 • Vedligeholdelsesarbejder vedr. flisebelægning ved altangangshusets øst- og vestgavle samt vedr. altangangshusets sokkel mod nord vil blive iværksat.

 • Bestyrelsen har modtaget en opdateret tilstandsrapport fra Rambøll. Rapporten vil blive gjort tilgængelig på www.vestervang1.dk , når bestyrelsen har behandlet den.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 30. april 2019.

 • Årets generalforsamling holdes d. 9. april 2019 kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                      

03/02-2019

D. 3. februar 2019

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 19. januar 2019. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen har jfr. generalforsamlingsbeslutning haft møder med Fibia om en alternativ bredbåndsløsning. Fibia har udarbejdet et installations­forslag. Bestyrelsen og vores rådgiver Rambøll A/S har haft møde d. 15. januar med Fibia om installationsforslaget.

 • Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at udsende en redegørelse om Fibias installa­tions­forslag samt materiale fra Fibia til ejerne. Redegørelsen og materialet forventes udsendt inden for kort tid.

 • Selv om bestyrelsen endnu ikke har modtaget nogen konkrete ønsker om ladestandere til elbiler, undersøger vi muligheder og vilkår for at etablere ladestandere på P-pladserne og i garagerne.

 • Bestyrelsen arbejder med indførelse af nye navneskilte.

 • Bestyrelsen arbejder med en fornyelse af dørtelefonsystemet.

 • Bestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at den ensrettede færdsels­retning for biler fra øst til vest i gården skal overholdes.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 19. marts 2019.

 • Årets generalforsamling holdes d. 9. april 2019 kl. 18:00 i Kemisk Kantine.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

02/12-2018

D. 1. december 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 13. november 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Efter afslutningen af renoveringen af altangangshusets nordfacade opfordres ejere og beboere at tage ansvar for, at bygningen fortsat fremtræder pæn, ren og ryddelig.

 • Bestyrelsen har jfr. generalforsamlingsbeslutning haft møder med Fibia om en alternativ bredbåndsløsning. Fibia har udarbejdet et installations­forslag. Bestyrelsen og vores rådgiver Rambøll A/S har flere spørgsmål til forslaget, og der arbejdes videre med sagen.

 • Selv om bestyrelsen endnu ikke har modtaget nogen konkrete ønsker om ladestandere til elbiler, undersøger vi muligheder og vilkår for at etablere ladestandere på P-pladserne og i garagerne.

 • Bestyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at der er parkering forbudt i gården mellem altangangshuset og terrassehuset, hvorfor færdselslovens regler om standsning gælder for området.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 19. januar 2019.

 • Næste års generalforsamling holdes d. 9. april 2019.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

08/10-2018

D. 8. oktober 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 25. september 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Renoveringen af altangangshusets nordfacade er afsluttet inden for budget og med et fint resultat. Det er nu op til alle os ejere og beboere at tage ansvar for, at bygningen fortsat fremtræder pæn, ren og ryddelig.

 • EU's persondataforordning er blevet behandlet. Ejerforeningens og administrators persondatapolitikker er tilgængelige på www.vestervang1.dk

 • Bestyrelsen har jfr. generalforsamlingsbeslutning haft møder med Fibia om en alternativ bredbåndsløsning. Fibia har udarbejdet et installations­forslag, der skal bearbejdes videre, inden endelig beslutning kan tages.

 • Bestyrelsen har undersøgt markedet for dørtelefoner. Et helt nyt anlæg vil være en større investering. Som alternativ undersøges muligheden for at udskifte moduler i det nuværende anlæg.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 13. november 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage. Sammesteds vil man kunne finde referat fra ”Møde med bestyrelsen” afholdt d. 2. oktober 2018.

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

07/07-2018

D. 3. juli 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 19. juni 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Renoveringen af altangangshusets nordfacade forløber uproblematisk. Betonreparationer og maling af facade forventes afsluttet ultimo juli. Maling af altangangsbunde og af farvede entredøre forventes afsluttet inden udgangen af august.

 • Der er opsat duepigge på terrassehusets sydlige tagkant samt på gynge­stativets overligger.

 • Parkeringspladserne er blevet inddelt i P-båse vha. hvide markeringer på brostenskanterne. Bestyrelsen henstiller, at der parkeres i overensstem­melse med de opmærkede båse.

 • Omlægning af stien til Botanisk Have er blevet gennemført.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 25. september 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

  Bestyrelsen ønsker alle en god sommer!

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        

27/05-2018

D. 26. maj 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 15. maj 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Ellen Langvold som ny sekretær, hvorimod der ikke er ændringer på andre poster. Kontaktinfo på www.vestervang1.dk vil blive opdateret snarest.

 • Bestyrelsen diskuterede diverse spørgsmål fra generalforsamlingen.

 • Renoveringen af altangangshusets gavle og nordfacade forløber planmæssigt, men med en mindre forsinkelse.

 • Bestyrelsen har med beklagelse observeret, at et duetræ på plænen har været udsat for hærværk. Der vil blive plantet et nyt træ.

 • Bestyrelsen besluttede, at der ifm. arbejde på tagkanten på terrasse­huset skal opsættes dueværn på den sydlige tagkant.

 • Bestyrelsen vil få anlægsgartner Buus til at renovere stien til Botanisk Have snarest muligt.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 19. juni 2018.

   

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

Jens-Erik Lolck
Formand                                                        

01/04-2018

D. 30. marts 2018

 

Orientering fra bestyrelsen:


Bestyrelsen har holdt møde d. 13. marts 2018. Fra dette møde kan der bl.a. fremhæves følgende:

 • Bestyrelsen har besluttet at udskifte de nuværende fordampnings­varme­målere med fjernaflæselige elektroniske målere. Techem vil stå for udskiftningen, der vil ske ifm. den årlige aflæsning primo april. Bestyrelsen skal anmode om, at man er hjemme/sikrer adgang til lejlighederne på de af Techem annon­cerede tidspunkter, da afregning af varme ellers kan blive forsinket.

 • Bestyrelsen har indgået kontrakt med entreprenører vedr. renovering af Altan­gangshusets nordfacade i 2018. Arbejdet forventes at forløbe i perioden 10. april til 24. juli og vil omfatte renovering og maling af beton, maling af træ­værk inkl. entredøre, fugearbejde samt fornyelse af altangangsbelægninger. Yderligere information vil fremkomme senere.

 • YouSee vil i uge 16 foretage en teknisk opgradering af fordelingspunktet i ejendommen for kabel-TV og bredbånd. YouSee vil udsende orientering til abonnenterne herom.

 • Bestyrelsen vedtog en rygepolitik for Ejerforeningen. Politikkens indhold er kundgjort ved opslag i opgangene.

 • Bestyrelsen forberedte generalforsamlingen.

 • Næste bestyrelsesmøde planlægges holdt d. 15. maj 2018.

 • Ordinær generalforsamling holdes tirsdag d. 17. april 2018.

  Læs selv mere på www.vestervang1.dk, hvor et referat fra bestyrelsesmødet vil være at finde inden for et par dage.

   

  Med venlig hilsen
  På bestyrelsens vegne

  Jens-Erik Lolck
  Formand                                                        Opslaget nedtages d. 18. april 2018

< Previous 1  2   [3]  4  5  6  7  8  9  Next >