Præsentation

Vestervangområdet ligger i Aarhus C og er mod vest afgrænset af Vestre Ringgade, mod nord af Poul Martin Møllersvej og mod øst af Langelandsgade. Mod syd er begrænsningen Botanisk Have og Den gamle By. Området ligger på en sydvendt skråning nord for Aarhus Å.

I slutningen af 1960erne blev boligblokkene Vestervang 1-10 og Vestervang 35-41 rejst som de første. Senere i 1980erne kom de mellemliggende blokke til. De indeholder ud over lejligheder bl.a. et Lokalcenter. I 1990erne blev børneinstitutionerne nord for Vestervang 7-10 bygget, og senest er der bygget plejeboliger i områdets nordøstlige hjørne.

Ejerforeningen Vestervang 1 består af det 3-etages terrassehus Vestervang 35-38 og det nordfor liggende 7-etages altangangshus Vestervang 39-41. De fleste lejligheder er individuelt ejede og bebos af ejeren/ejerne. Der er et mindre antal lejligheder, der udlejes. Flertallet af lejlighederne har en flot udsigt til de grønne arealer, ud over byen og ud over Aarhusbugten. Terrassehusets lejligheder er udstyret med store sydvendte terrasser. Ligeledes har altangangshusets lejligheder over stueplan gode sydvendte altaner. Altangangshusets navn kommer for øvrigt af, at adgangen til de fleste lejligheder sker via udvendige altangange på nordfacaden.

Haven

Vestervang 35-45 er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke, der vandt en af Aarhus Kommune udskrevet arkitektkonkurrence for bebyggelsen af området. Byggeriet er et af de tidlige eksempler på betonelementbyggeri i Danmark og er gennem en tinglyst servitut beskyttet mod omfattende ændringer i byggeriets udvendige udtryk.

Ud over indkøbsmuligheder i Aarhus centrum er der også i nærområdet gode indkøbsmuligheder (Vesterbro Torv, Storcenter Nord). Der er børneinstitutioner på området, og de nærmeste skoler er Møllevangsskolen, Samsøgades Skole samt den private Elise Smiths Skole. Aarhus Statsgymnasium ligger ikke langt væk, og endnu tættere på findes Aarhus Universitet. Kirkeligt hører Vestervangområdet til Markuskirkens sogn.

I Ejerforeningen Vestervang 1 er der 160 boligenheder, og i altangangshusets kælder er der 70 garager. Medens den enkelte ejer har en vis frihed i indretningen af den enkelte lejlighed, så varetager Ejerforeningen drift og vedligeholdelse af bygningernes ydre, af indre fællesarealer, af installationer samt af grønne arealer og belægninger. Finansieringen af disse udgifter sker gennem opkrævning af bidrag til fællesudgifter fra ejerne, og Ejerforeningen står for den dermed forbundne administration. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, mens den valgte bestyrelse forestår den daglige udførelse. Ejerforeningen har en fuldtidsansat vicevært.

Hvis man vælger at få bolig i Ejerforeningen, kommer man til at bo tæt på sine naboer, overboere og underboere. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at man dermed også bliver del af et fællesskab, hvor gensidig hensyntagen skal være en selvfølgelig del af hverdagen.